fbpx

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İş Sağlığı ve Güvenliği İlkeleri ile İşletmemizde, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun çalışma ortamı sağlamak ve ”Önce Emniyet” prensibi ile kazasız bir işyeri oluşturmak temel hedefimizdir.

CD Güvenlik tüm faaliyetlerinde, insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak, her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak benimser.

Tehlikeli durum ve davranışları ortadan kaldırarak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleyici / proaktif yaklaşıımla sistemli, kararlı ve uygulanabilir seviyeyi sürekli yüksetmek amacıyla;

● Yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı temel alarak, sürekli gelişmeyi,

● Çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak şekilde çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalığı ve yaralanmalara karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi

● Yatırımların gerçekleştirilmesinde olası çevresel etkileri ve iş sağlığı güvenliği risklerini dikkate almayı ve sürekli iyileştirmeyi,

● Toplum ve çevreye saygılı faaliyetlerini sürdürmeyi,

● İş sağlığı ve güvenliğini, tüm faaliyetlerimizde birinci öncelik olarak dikkate almayı,

● İş sağlığı ve güvenliği konusunda, eğitim ve diğer faaliyetlerle çalışanlarımızın bilinç düzeyini arttırmayı ve davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi,

● Çalışanların bağlılığı ve memnuniyetindeki başarıyı sürdürmeyi,

● Bölgemizdeki kuruluşlar ile iş birliği yapmak, afetler ve acil durumlara ortak müdahale edeleecek bir yapılanmanın içinde olmayı,

CD Güvenik ana politika olarak belirlemiştir.

CD Güvenlik bünyesindeki yöneticiler , çalışanların emniyeti ve sağlıklı çalışmalarını temin etmek gerekli kaynakları sağlamak, çalışma koşullarını gözlemlemek ve iyileştirmekten, tespit edilen emniyetsiz koşulların giderilmesinden, tüm çalışanlar ise İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının esaslarını uygulamaktan ve geliştirmekten sorumludur.